Badanie układu krzepnięcia

Badanie układu krzepnięcia

  • wskaźnik protrombinowy (INR),
  • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
  • fibrynogen.